h2o service

Cookies i política de privacitat

Avís legal

DADES DEL RESPONSABLE

El responsable de les dades és H2O CAT SERVICE, S.L.

 • La seva denominació social és: H2O CAT SERVICE, S.L.
 • El seu nom comercial és: H2O service
 • El seu CIF és: B67287219
 • El seu domicili social és: Carrer Llobregat, 26 08610 Avià – La Plana
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
Aquestes condicions regulen l’ús de la pàgina web www.h2oservice.es, www.barcelona.h2oservice.es i www.lleida.h2oservice.es, incloent els continguts i serveis presents en ella. Qualsevol persona que accedeixi al web, està acceptant les condicions generals vigents.

DADES PERSONALS
Es pot consultar la Política de Privacitat de Dades.

POLÍTICA DE COOKIES
Es pot consultar la Política de Cookies.

COMPROMISOS DELS USUARIS
L’usuari entén que l’accés a aquesta web no ha de perquè ser l’inici d’una relació comercial amb l’empresa. A més l’usuari es compromet a utilitzar el web, els seus serveis i continguts d’acord amb la legislació vigent.
​No està permès l’ús de la web per finalitats il·lícites o lesives que puguin causar un perjudici o impedir el funcionament del lloc web. S’exposa explícitament la prohibició de la reproducció de contingut de forma total o parcial; la vulneració dels drets del prestador o l’ús per finalitats comercials o publicitàries.
Navegant per la pàgina web, l’usuari es compromet a no tenir conductes que puguin perjudicar la imatge o els interessos de l’empresa.
No obstant, l’usuari ha de tenir present que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són completament fiables i que, per tant, l’empresa no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin causar danys als dispositius dels usuaris (software i hardware).

MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicades de forma directa per l’usuari a l’empresa, poden o no ser emmagatzemades en una base de dades. En tot moment es garantitza la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació d’acord amb la normativa de protecció de dades.
​Les comunicacions entre els usuaris i l’empresa utilitzen un canal segur gràcies a procotols “https”. Es garanteix la confidencialitat dels usuaris.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, queda totalment prohibit la reproducció, distribució i comunicació pública, total o parcial, dels continguts del web en qualsevol suport o format, sense autorització prèvia per escrit. Navegant pel web, l’usuari es compromet a respectar la propietat intel·lectual.
L’usuari té coneixement i accepta que tot el contingut del lloc web (text, software, imatges, etc.) estan subjectes a drets d’autor. En el cas que un usuari consideri que l’empresa ha violat els seus drets de propietat intel·lectual, ha de notificar-ho de forma immediata a l’empresa.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
L’empresa no es fa responsable dels dans o perjudicis causats per la falta de manteniment del web, l’existència de virus o contingut lesiu, l’ús fraudolent d’aquest Avís Legal, els serveis duts a terme per tercers, l’ús il·legal que es pogués fer d’aquesta pàgina web, etc.

APLICACIÓ DE LA LLEI
L’empresa i els usuaris de la pàgina web estan sotmesos a la normativa i legislació espanyola.

CONTACTE

Pot contactar amb l’empresa a través del correu electrònic [email protected]

Política de cookies

L’empresa podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari per les seves pàgines. Aquestes, s’associen directament a un ordinador d’un usuari anònim i no recullen cap tipus de dades personals. Part de la informació que es pot retenir són l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web i l’adreça URL de la pàgina demanada, l’hora de connexió, informació sobre la sessió de l’usuari, etc. Tota aquesta informació queda emmagatzemada al navegador de l’usuari. L’usuari pot declinar l’ús de cookies a través de la configuració del seu navegador, tot i que és possible que perdi funcionalitats al navegar pel nostre web.

A més, es possible que també s’usin les galetes de Google Analytics per tal de recollir dades de navegació i les accions dels usuaris al web. La seva finalitat és de medició i anàlisi del tràfic per les diverses pàgines. Segons la informació proporcionada per l’empresa, Google Analytics, utilitza cookies per recollir informació i elaborar estadístiques sobre l’ús i la navegació dels llocs web. La plataforma no identifica els usuaris individualment ni personalment. Per a més informació es pot consultar la seva política de galetes a: developers.google.com/analytics

La plataforma, tampoc no guarda la informació personal sobre els usuaris dels diferents llocs web. Es pot trobar més informació sobre la privadesa i la confidencialitat de les dades a Google Analytics i es pot consultar aquest altre enllaç: www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Política de privacitat

El present document de Tractament de Dades Personals té per objecte donar a conèixer el mètode en que es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal recollides a través del lloc web, amb la finalitat que els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través del present lloc web.

L’accés i ús del lloc web, implica la plena acceptació del present document sobre Tractament de Dades Personals i s’obliga a complir en la seva totalitat els termes i condicions recollits en el mateix. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament el present document en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest pot tenir modificacions.

El present document serà vàlid únicament per les dades de caràcter personal obtingudes des del lloc web, i no és aplicable per aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades des d’aquest mateix lloc web.

Es recomana als usuaris visitar de forma habitual la política de privacitat, ja que pot modificar-se per adaptar-se a noves exigències legals.

DADES DEL RESPONSABLE   
El responsable de les dades és NOM FISCAL EMPRESA

 • La seva denominació social és: NOM FISCAL EMPRESA
 • El seu nom comercial és: H2O service
 • El seu CIF és: CIF EMPRESA
 • El seu domicili social és: DOMICILI SOCIAL EMPRESA
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

NOM FISCAL EMPRESA l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

ELS NOSTRES PRINCIPIS
Els nostres principis per protegir les teves dades es basen en la nova llei RGPD:

 • Licitud, lleialtat i transparència. En tot moment es demana consentiment al client pel tractament de les seves dades personals, a més d’informar de forma clara i transparent.
 • Minimització de dades. Només es sol·liciten les dades imprescindibles per a realitzar la tasca.
 • Limitació del termini de conservació. Les dades seran mantingudes només durant el temps necessari.
 • Integritat i confidencialitat. La seguretat de les dades i la seva confidencialitat estan del tot assegurades. L’empresa prendrà les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT LES DADES DELS USUARIS?
Les dades personals poden provenir de tres fonts principals:

 • Registre a aplicació h2o service
 • Correu electrònic o comunicació online
 • Navegació web

QUINS DRETS TENEN ELS USUARIS?
Els usuaris tenen el següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals recollides.
 • Sol·licitar la rectificació o eliminació de les dades.
 • Sol·licitar limitar el tractament de les dades.
 • Oposar-se al tractament de les dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES
L’usuari permet l’ús de les dades personals per part de l’empresa.

PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades seran conservades fins al final de l’activitat comercial entre usuari i empresa i durant els anys necessaris per complir amb l’obligació legal o fins que l’usuari sol·liciti la seva eliminació.

MESURES DE SEGURETAT
L’empresa es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris respectant en tot moment la seva confidencialitat. Té l’obligació de prendre mesures per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a la informació. En cas que donar-se aquesta situació, l’empresa ha de comunicar-ho a l’usuari en un breu període de temps.

VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades proporcionades a l’empresa. Els usuaris han de vetllar per la seva exactitut, vigència i autenticitat.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’usuari declara haver estat informat correctament sobre les condicions de protecció de dades de caràcter personal i en dona el seu consentiment.

REVOCABILITAT
El consentiment donat per l’ús i tractament de la cessió de dades és revocable en qualsevol moment.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’empresa pot modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives. En cas d’actualització es  comunicarà a través d’aquesta pàgina.